Soudní znalec v oboru ochrany přírody

Zajištuji a provádím na základě příslušných osvědčení v souladu s platnou legislativou a na základě dlouholetých zkušeností v oboru. 

Díky účasti na realizacích, množstvím úspěšně vyřešených objednávek, bylo nutné se právě zabývat kvalitou životního prostředí a ochranou přírody. 
Posudky obsahují zjištění: nález kontaminace, její popis, zdravotní závadnost, nebo určení závadného materiálu v budovách, návrh sanačních prací a stavebních úprav. Dále obsahují rozpočet, fotodokumentaci a laboratorní protokol z akreditované laboratoře a způsob uložení odpadů.

Specializace:
 desinfekce, desinsekce a deratizace 

All art is but imitation of nature. Seneca

Sadly, it's much easier to create a desert than a forest
James Lovelock

Specializace:
 ochrana životního prostředí a odpadové hospodářství

Provádím a zajišťuji

U všech zjištěných kontaminací provádím návrhy na odstranění, jejich popis a zdravotní závadnost. Návrhy na provedení sanačních prací a odstranění stavebních závad, které tvorbu kontaminací způsobují. Součástí znaleckých posudků jsou rozpočty, případně další opatření, které jsou potřebné k odstranění závad a to i veškerá ochranná opatření vč. preventivních.

pasportizace objektů
stálá kontrola a monitoring objektů
průzkumy objektů
stanovení postupu a nalezení ohnisek zamoření
dozor prováděných sanačních prací , dezinfekčních, dezinsekčních a deratizačních prací
zjištění kontaminace v prostředí bytových a kancelářských objektů, sportovišť, areálů apod., odběr vzorků a jejich vyhodnocení v akreditovaných laboratořích
zjištění, průzkum a laboratorní vyhodnocení nebezpečných materiálů, jako je azbest, bifenyly a ostatní nebezpečné látky v budovách, areálech, hřištích apod.
zjištění mikrobiologického stavu a výskyt plísní, legionely, koliformních bakterií
zjištění a popis výskytu dřevokazných hub
sanace objektů napadených dřevokaznými houbami 
zjištění a popis výskytu škůdců dřeva – dřevokazný hmyz
sanace objektů ohrožených, nebo napadených dřevokazným hmyzem
zjištění, popis a návrh ochranných opatření u obtížného hmyzu
sanace objektů napadených plísněmi
chemickou ochranu dřevěných konstrukcí proti negativním vlivům
zjištění zamoření mikroorganizmy v ovzduší - měření aeroskopem
zjištění a popis škůdců textilu, kůže a papíru
zjištění a popis škůdců potravin
zjištění, výskyt a návrh ochranných opatření u všežravých škůdců
zjištění výskytu hlodavců
detekci a ochranná opatření proti roztočům